kindbegeleider op het speelplein


Omschrijving:

Speelpleinen de Puzzel richten zich tot kinderen en jongeren met autisme van 3 tot 21 jaar en zijn verdeeld over 3 locaties: Overpelt, Hasselt en Maasmechelen. Per speelplein nemen dagelijks van 9 tot 16 u 30 tot 50 kinderen deel. Verdeeld over meerdere niveaugroepen bieden we een divers aanbod speelpleinactiviteiten.

Per kind/jongeren zoeken we een 1 op 1 kindbegeleider/vrijwilliger die samen het haar/hem toegewezen kind het dagprogramma volgt, het kind enthousiasmeert en de vrijetijdmomenten helpt invullen.
Kennis van autisme is geen vereiste, een positieve ingesteldheid en openheid naar kinderen toe wel.

Per dag ontvang je een onkostenvergoeding van 10 ?.

Hulpdienst:

Autisme Limburg vzw, contact: Marleen Bloemen, tel:   0492 228 492, datum: 27-07-2017

Vergoeding voorzien:

Ja   De vergoedingen bij vrijwilligerswerk zijn beperkt, doorgaans tot het betalen van een onkostennota. De verdiensten zijn niet vergelijkbaar met die van een job als werknemer.

Stuur een reactie!

Overzicht vrijwilligerswerk bij Autisme Limburg vzw
Titel Taak Regio Organisatie
Kindbegeleider op het speelplein Gehandicaptenzorg Lommel Autisme Limburg vzw
Kindbegeleider op het speelplein Gehandicaptenzorg Maasmechelen Autisme Limburg vzw
kindbegeleider op het speelplein Gehandicaptenzorg Hasselt Autisme Limburg vzw
Titel Organisatie
Kindbegeleider op het speelpleinAutisme Limburg vzw
Kindbegeleider op het speelpleinAutisme Limburg vzw
kindbegeleider op het speelpleinAutisme Limburg vzw
Meer...


Jobstop