Vrijwilliger die het dienstenaanbod en verenigingsinfo van up to date houdt


Omschrijving:

De BuurtBar is een sociaal initiatief in Beringen in de innovatieve vorm van een mobiele koffiebar. Het doel van de BuurtBar is de buurt samenbrengen, in het bijzonder alleenstaande, oudere buurtbewoners meer betrekken in hun buurt om zo vereenzaming tegen te gaan.

Een van de doelstellingen van de BuurtBar is een informeel aanspreekpunt te zijn voor oudere buurtbewoners ivm het bestaande dienstverleningsaanbod in Beringen. Je brengt de informatie die relevant kan zijn voor senioren in Beringen (dienstenaanbod, verenigingsaanbod) samen op een overzichtelijke manier en houdt deze info up to date. Je bedenkt een creatieve manier om deze informatie aan de BuurtBar bekend te maken via een bord, map, tablet ?

Hoe je een verschil maakt:
Door de informatie die je op een overzichtelijke manier beschikbaar maakt voor de oudere buurtbewoners, zorg je niet alleen voor een (re)connectie van de oudere met het bestaande verenigings- en dienstenaanbod in Beringen op een zeer laagdrempelige manier, informeren werkt ook preventief voor ouderen om hun netwerk in stand te houden of uit te breiden om zo vereenzaming en sociaal isolement tegen te gaan.

Hulpdienst:

Oasis Belgium vzw, adres: Langvoortstraat 18, 3580 Beringen, contact: Miet Vandebroek, datum: 29-06-2017

Vergoeding voorzien:

Neen   vrijwilligerswerk is zoals de naam het zegt onbetaald werk.

Stuur een reactie!Jobstop