Vrijwilliger Communicatie


Omschrijving:

De BuurtBar is een sociaal initiatief in Beringen in de innovatieve vorm van een mobiele koffiebar. Het doel van de BuurtBar is de buurt samenbrengen, in het bijzonder alleenstaande, oudere buurtbewoners meer betrekken in hun buurt om zo vereenzaming tegen te gaan.

Je kan de coördinator helpen met het ontwerp van flyers en posters voor de BB en het up to date houden van Facebook en van de website. Je kan ook helpen lokale kanalen uitzoeken waarlangs het best activiteiten kunnen bekend gemaakt worden. Liefst woon je in Beringen, zodat regelmatig overleg en uitwisseling van informatie mogelijk is.

Hoe je een verschil maakt:
Blijvende aandacht en bekendmaking en infoverstrekking over het project is van essentieel belang voor het voortbestaan en uitbreiding ervan. Je geeft de coördinator daarnaast meer tijd om zich met diens essentiële taken bezig te zijn zoals het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers.

Hulpdienst:

Oasis Belgium vzw, adres: Langvoortstraat 18, 3580 Beringen, contact: Miet Vandebroek, datum: 29-06-2017

Vergoeding voorzien:

Neen   vrijwilligerswerk is zoals de naam het zegt onbetaald werk.

Stuur een reactie!Jobstop