Vormgever voor flyers, nieuwsbrieven, affiches - Zewopa vzw


Omschrijving:

Zewopa is een vzw die ervoor zorgt dat mensen met een beperking levenslang thuis kunnen blijven wonen. Ons doel is hen te versterken om zo inclusief wonen, leven en werken mogelijk te maken. We geven zorg thuis en organiseren activiteiten in wijkcentra, waarbij heel de buurt betrokken wordt.
Onze hoofdzetel is in Lier, maar we hebben afdelingen in Zwijndrecht, Kapellen, Herentals, Berchem en Kiel, dus is het niet nodig om in de omgeving van Lier te wonen.

Jij helpt ons bij het ontwerpen van (sjablonen voor) flyers, affiches, de lay-out van nieuwsbrieven... afhankelijk van waar jouw interesse naar uitgaat.

Ben je creatief?
Kan je werken met Publisher of Indesign of een gelijkaardig programma?
Vind je het leuk om ontwerpen te maken voor flyers, publicaties ...?
En heb je interesse ... laat het ons weten!

Hulpdienst:

zewopa, contact: , tel: 0496567321  0496567321, datum: 10-01-2018

Vergoeding voorzien:

Ja   De vergoedingen bij vrijwilligerswerk zijn beperkt, doorgaans tot het betalen van een onkostennota. De verdiensten zijn niet vergelijkbaar met die van een job als werknemer.

Stuur een reactie!Jobstop