Stagiaire ontwikkelingseducatie en beleidsbeinvloeding


Omschrijving:

Wanneer solliciteren: voor 30 april


Werkplaats: Brussel en/of thuis


Beschikbaarheden: tussen september en december, minimaal 3 dagen per week.

ORGANISATIE


In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaarpot en supermarkt. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, gaat de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede.


Reeds verschillende jaren organiseert de organisatie acties rond sensibilisering, advocacy en ontwikkelingseducatie. Op de hoofdzetel van Dierenartsen Zonder Grenzen in Brussel zijn deze activiteiten ondergebracht in het departement ?Development Education and Awareness Raising (DEAR)?. Het doel van deze acties is een verandering in attitude en gedrag aan te moedigen bij onze doelgroepen. Dierenartsen Zonder Grenzen koos ervoor te werken met de huidige en toekomstige landbouwprofessionelen, de consumenten en de verkozen Belgische en Europese politici. Hierbij wil Dierenartsen Zonder Grenzen hen bewustmaken en acties ondersteunen ten gunste van productie en consumptie met respect voor het milieu, de dieren en de mensen, vooral in het Zuiden.


Het politieke werk van de organisatie ? dat deel uitmaakt van het DEAR departement - heeft voornamelijk tot doel om in Europees en Belgisch ontwikkelingsbeleid aandacht te vragen voor de situatie van familiale veehouders. De organisatie doet dit door actief mee te werken aan bestaande nationale en Europese netwerken zoals de coalitie tegen de honger en de Coaltion of European Lobbies on Eastern African Pastoralism (CELEP ? www.celep.info). Het is specifiek met betrekking tot deze beleidsactiviteiten dat de organisatie op zoek is naar een stagiaire van september tot december.

ROL


We zoeken momenteel iemand die ons ontwikkelingseducatieteam (3 personen) ? en in het bijzonder de co?rdinator beleidsbe?nvloeding - komt versterken. De voornaamste taken voor de stagiaire zullen bijdragen tot de politieke activiteiten van de organisatie. Het gaat hier onder meer om:


? Het co-organiseren en begeleiden van de jaarlijkse driedaagse vergadering van de Europse CELEP coalitie. Hierbij zal de stagiaire verantwoordelijk zijn voor:


o Begeleiden en onthalen van partners uit Oost-Afrika


o Logistieke omkadering van de vergadering


o Maken van het rapport en opvolging.


? Ondersteunen en ontwikkelen van politieke activiteiten in en met het Europees parlement. In Brussel zal de stagiaire de verantwoordelijke beleidsbe?nvloeding ondersteunen bij het uitwerken van operationele beleidsbe?nvloedingsactiviteiten, deelnemen aan conferenties, etc.


? De stagiaire zal tevens verantwoordelijk zijn voor het maken van ??n of meerdere beleidsdocumenten.


? Samen met de beleidsco?rdinator analyseren van de Europese ontwikkelingsagenda en aanbevelingen geven over hoe de organisatie zich best positioneert in lopende debatten.


? Ondersteuning van het departement bij het opzetten van mobiliserende activiteiten en communicatie via de website en FB pagina?s van de organisatie.

PROFIEL

- Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels


- Master/ laatste jaar Bachelor in diergeneeskunde, sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, conflict and development of gelijkaardig.


- Affiniteit met de thema?s internationale samenwerking, landbouw en/of dierengezondheid Communicatief, gestructureerd, autonoom, proactief en creatief


- De waarden van Dierenartsen Zonder Grenzen delen

WIJ BIEDEN

- Terugbetaling van de verplaatsingskosten


- Verzekering voor werkongevallen


- Een aangename werksfeer


- Een begeleider binnen de organisatie


- Een goodiebag


- Een vorming


- Regelmatige ontmoetingen met medewerkers uit Belgi? en Afrika


- Een blik achter de schermen van een ngo


- Taalbad Nederlands, Frans en Engels

KANDIDATUUR

Gelieve voor 30 april je curriculum vitae per e-mail te sturen naar k.vantroos@vsf-belgium.org, met als onderwerp ?Stagiaire DEAR?. Heb je vragen? Mail naar bovenstaand adres.


Meer informatie over Dierenartsen Zonder Grenzen: www.dierenartsenzondergrenzen.beHulpdienst:

Dierenartsen Zonder Grenzen , adres: Avenue Paul deschanel 36, 1030 Bruxelles , contact: Cathérine Louis , tel: 025390989  025390989, datum: 26-03-2018

Vergoeding voorzien:

Ja   De vergoedingen bij vrijwilligerswerk zijn beperkt, doorgaans tot het betalen van een onkostennota. De verdiensten zijn niet vergelijkbaar met die van een job als werknemer.

Stuur een reactie!

Overzicht vrijwilligerswerk bij Dierenartsen Zonder Grenzen
Titel Taak Regio Organisatie
Vrijwilliger binnen de afdeling Fundraising Communicatie Brussel Dierenartsen Zonder Grenzen
Stagiaire ontwikkelingseducatie en beleidsbei Organisatie Brussel Dierenartsen Zonder Grenzen
Titel Organisatie
Vrijwilliger binnen de afdeling FundraisingDierenartsen Zonder Grenzen
Stagiaire ontwikkelingseducatie en beleidsbeiDierenartsen Zonder Grenzen
Meer...


Jobstop