Rekruteren nieuwe vrijwilligers


Omschrijving:

De BuurtBar is een sociaal initiatief in Beringen in de innovatieve vorm van een mobiele koffiebar. Het doel van de BuurtBar is de buurt samenbrengen, in het bijzonder alleenstaande, oudere buurtbewoners meer betrekken in hun buurt om zo vereenzaming tegen te gaan.

Vrijwilligers zijn voor een vzw van essentieel belang. Er is steeds nood aan nieuwe vrijwilligers om de verschillende taken van de BuurtBar in te vullen. Je helpt de project-coördinator in het zoeken van nieuwe kanalen om vrijwilligers te rekruteren die nodig zijn om de verschillende taken binnen het project te vervullen.

Hoe je een verschil maakt:
Door de uitbouw van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk, kunnen we de vooropgestelde doelstellingen behalen en eventueel nieuwe taken opnemen. Vrijwilligers zijn het hart van het project, die de informele schakel zijn om de meest kwetsbare ouderen te kunnen bereiken.

Hulpdienst:

Oasis Belgium vzw, adres: Langvoortstraat 18, 3580 Beringen, contact: Miet Vandebroek, datum: 29-06-2017

Vergoeding voorzien:

Neen   vrijwilligerswerk is zoals de naam het zegt onbetaald werk.

Stuur een reactie!Jobstop