CM oppas aan huis


Wie zijn we:

Zorgend Vrijwilligerswerk van CM Midden-Vlaanderen is een vzw die vrijwilligers zoekt voor het Minder Mobielen Vervoer (chauffeurs) en de Dienst voor Oppashulp (oppassers) voor zieken en zorgbehoevenden.

Omschrijving:

We zijn op zoek naar mensen met het hart op de juiste plaats. Je houdt van sociaal contact en je wil je de familie van zorgbehoevenden even ontlasten voor het uitoefenen van een hobby of voor een boodschap te doen.Je houdt toezicht en zorgt voor gezelschap. Je biedt hulp waar nodig. Als vrijwilliger kies je zelf hoe vaak, wanneer en in welke situaties je gaat oppassen. De inzet is steeds in je buurt. Je krijgt een forfaitaire onkostenvergoeding en bent verzekerd voor potentiele risico"s gebonden aan het vrijwilligerswerk. Ook nachtoppas is mogelijk.Voor meer info surf naar www.cm.be/vrijwilligers

Hulpdienst:

CM Midden-Vlaanderen Zorgend Vrijwilligerswerk, adres: Martelaarslaan 17, 9000 Gent, contact: CM oppas aan huis, tel: 09/2675905  , datum: 05-04-2018

Vergoeding voorzien:

Ja   De vergoedingen bij vrijwilligerswerk zijn beperkt, doorgaans tot het betalen van een onkostennota. De verdiensten zijn niet vergelijkbaar met die van een job als werknemer.

Stuur een reactie!

Overzicht vrijwilligerswerk bij CM Midden-Vlaanderen Zorgend Vrijwilligerswerk
Titel Taak Regio Organisatie
CM oppas aan huis Oppas Gent CM Midden-Vlaanderen Zorgend Vrijwillige
CM Oppas aan huis Oppas Aalst CM Midden-Vlaanderen Zorgend Vrijwillige
Titel Organisatie
CM oppas aan huisCM Midden-Vlaanderen Zorgend Vrijwillige
CM Oppas aan huisCM Midden-Vlaanderen Zorgend Vrijwillige
Meer...


Jobstop