Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Het Raster vzw